Sam Neyt - Fine European Game Calls

Sam Neyt - Fine European Game Calls

De SN lokfluiten voor europese kraaiachtigen zijn verkozen tot de beste in hun soort door oa.:

  • FT35 (Rosewood of Walnut): €37 -
  • MDX: €19
  • The Belblatt, "a very fine roe call": €26
The Belblatt, a very fine roe call
FT3, Lokfluit voor kraai achtigen
MDX, lokfluit voor Eksters
Tags: